Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları Dergisi’nin kısa adı TUİÇ Akademi Dergisi’dir. Dergi Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği’ne aittir. Yılda 3 kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir.

Dernek derginin ilk ve ikinci sayılarını 2012’de basmış ve dergi günümüzde sanal ortama aktarılmıştır. Dergideki çalışmaların uluslararası gündemi meşgul eden meseleleri tartışması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede özellikle uluslararası politika, ekonomi, hukuk, küresel enerji, göç ve güvenlik politikaları alanındaki çalışmalar ile uluslararası ilişkiler disiplinine ilişkin teorik tartışmalar derginin öncelikli inceleme konularını oluşturmaktadır.

AMAÇ

TUİÇ Akademi Dergisi her sayıda uluslararası ilişkilerdeki güncel tartışmaların farklı boyutlarına yer vermeyi hedeflemektedir. Dergi, uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmelere bilimsel ve eleştirel bir perspektiften yaklaşmayı ve evrensel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede TUİÇ Akademi Dergisi ulusal ve çok uluslu kurumlar, örgütler, vakıflar ile işbirliği yapmak, akademisyenlerin alandaki bilgilerini sivil toplum kuruluşlarının ve bürokratların katkıları ile pekiştirmeyi ilke edinmiştir.

KAPSAM

TUİÇ Akademi Dergisi lisansüstü öğrenciler, genç araştırmacılar ve akademisyenlerin çalışmalarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefler. Bu bakımdan dergi aynı zamanda sürekli eğitime yönelik bir misyon üstlenmektedir. 

TUİÇ Akademi Dergisi uluslararası ilişkiler, uluslararası politika, uluslararası politik ekonomi, uluslararası hukuk, küresel enerji, uluslararası göç, uluslararası güvenlik konularına dair özgün araştırmalarla birlikte kitap incelemelerini kapsamaktadır. 

Dergi Sayıları

Dergi sayılarımızdan başlıcalarına göz atın.

Aralık 2021

Ağustos 2021

Nisan 2021

İletişim

Aşağıdaki formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz. En kısa sürede sizlerle iletişime geçilecektir.

İletişim Formu

6 + 15 =